Novinky

Důležitá informace!

Pronájem kurtů na sezónu 2023 je stanoven 150,- Kč, v Evženii i na stadionu.
Členské příspěvky zůstávají stejné:

Muži 2500,-
Ženy 1500,-
Dorost 1200,-
Děti 600,-
Školička osvobozena
Při platbě do 30.4. 23 k členským příspěvkům dospělý 2x sada míčů zdarma.